metoda RUŠ

RUŠ = Rychlá a Účinná změna Skutečnosti

Jsme tady proto, abychom žili šťastný, harmonický a naplněný život. V tom nám brání nepříjemné pocity – tělesné či psychické (emoční).  Pomocí metody RUŠ můžeme příčiny těchto nepříjemných pocitů najít a rychle, účinně a šetrně je vyčistit,  získat vnitřní klid a svobodu. Stačí se rozhodnout pro změnu.

Metoda je logická, praktická a jednoduchá, zároveň působí do hloubky a přináší konkrétní výsledky.  Přímočaře řeší skutečné příčiny aktuálních problémů.

Každý z nás žijeme ve svém vlastním světě, ve vlastní realitě a ta je odrazem nebo projekcí našich přesvědčení a vnitřních programů,  které máme často již z raného dětství.  Pokud máme v životě z něčeho nepříjemný pocit, je to signálem, že žijeme v nějaké iluzi, máme v sobě nějaké přesvědčení, které neodpovídá našemu skutečnému Já. Nastal čas na změnu úhlu pohledu. Metoda RUŠ je v tomto velmi účinný a rychlý nástroj. Podívejte se na zkušenosti klientů.

 

Výstižný je v tomto směru citát  psychologa, který na sklonku svého života řekl:  „Celý život jsem si myslel, že se dívám z okna a já jsem se díval do zrcadla.“

 

Novinka:  seminář   Cesta k sebelásce  –  podrobnosti v rubrice akce

Dana Rumanová   |   tel.: 607 679 482   |   e-mail: dana.rumanova@seznam.cz   |   www.dana-rumanova.cz
www stránky: KALI.cz